FAQs Complain Problems

गृह मन्त्रालय, राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखाकाे सुचना।।

गृह मन्त्रालय, राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखाकाे सुचना।।

वास्तविक रूपमा माओवादी सेनाको घाइते, अपाङ्ग,सशस्त्र द्वन्द, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गहरू पहिचान गरी निवेदन संकलन सम्बन्धमा ।