FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मटिहानी बाजार ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आह्वानको ७ दिने सूचना ।

७८/७९ 10/25/2021 - 13:02

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान समबन्धी सूचना

७८/७९ 10/10/2021 - 11:22

धर्माही पोखरी ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना ।

७८/७९ 08/24/2021 - 15:25

लतमरी र खतवैया पोखरी ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना ।

७८/७९ 08/24/2021 - 15:20

मटिहानी बजार ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना ।

७८/७९ 08/24/2021 - 15:18

पोखरी ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको ७ दिने सुचना ।।।

७८/७९ 07/28/2021 - 13:02

धर्माही पोखरी ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको १५ दिने सुचना ।।।

७८/७९ 07/28/2021 - 13:00

मटिहानी बजार ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको ७ दिने सुचना ।।।

७८/७९ 07/28/2021 - 12:56

पाेखरी ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 01/02/2020 - 11:05

गै.स.सं. बाट झाेलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान्

७६/७७ 11/22/2019 - 11:47

Pages