FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरूको विवरण

मटिहानी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धिरापुर,महोत्तरी

मधेश प्रदेश, नेपाल ।

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नम्बर

क्र.सं.

नाम, थर

ठेगाना

मोबाइल नं.

नगर प्रमुख- श्री हरि प्रसाद मण्डल

मटिहानी न.पा.

9844031928

नगर उपप्रमुख- श्री शिबो देवी साह

मटिहानी न.पा.

9844028372

वडाध्यक्ष- श्री शिवशंकर कुमार राय

मटिहानी न.पा.-१

9854032801

वडासदस्य- श्री रुणा कुमारी

मटिहानी न.पा.-१

9819837146

वडासदस्य- श्री कौशिला देवी

मटिहानी न.पा.-१

 

वडासदस्य- श्री किसुन सहनी

मटिहानी न.पा.-१

9812106552

वडासदस्य- श्री कुलेश्वर दास

मटिहानी न.पा.-१

9812095956

वडाध्यक्ष- श्री शिवचन्द्र झा

मटिहानी न.पा.-२

9854032802

वडासदस्य- श्री रेखा कुमारी

मटिहानी न.पा.-२

 

१०

वडासदस्य- श्री ललिता देवी

मटिहानी न.पा.-२

9817886075

११

वडासदस्य- श्री रुनेस कुमार राय

मटिहानी न.पा.-२

 

१२

वडासदस्य- श्री दरोगा साह हलुवाई

मटिहानी न.पा.-२

 

१३

वडाध्यक्ष- श्री लेयाकत कवारी

मटिहानी न.पा.-३

9854032803

१४

वडासदस्य- श्री सुलेमा खातुन

मटिहानी न.पा.-३

9804891996

१५

वडासदस्य- श्री बविता देवी

मटिहानी न.पा.-३

9814894022

१६

वडासदस्य- श्री इसराफिल कवारी

मटिहानी न.पा.-३

9817603926

१७

वडाध्यक्ष- श्री मईनुदिन राईन

मटिहानी न.पा.-४

9854032804

१८

वडासदस्य- श्री गीता कुमारी देवी

मटिहानी न.पा.-४

9825837647

१९

वडासदस्य- श्री सुनैना देवी

मटिहानी न.पा.-४

9807870957

२०

वडासदस्य- श्री फुलचन महतो

मटिहानी न.पा.-४

9813591857

२१

वडासदस्य- श्री मुहम्मद हासिन फकिर

मटिहानी न.पा.-४

9843908122

२२

कार्यवाहक वडाध्यक्ष- श्री देव कृष्ण कापर

मटिहानी न.पा.-५

 

२३

वडासदस्य- श्री मुनेसरी देवी

मटिहानी न.पा.-५

9807664947

२४

वडासदस्य- श्री चन्द्रकली देवी

मटिहानी न.पा.-५

 

२५

वडासदस्य- श्री देवेन्द्र यादव

मटिहानी न.पा.-५

9804855386

२६

वडाध्यक्ष- श्री रामबाबु नायक

मटिहानी न.पा.-६

9854032806

२७

वडासदस्य- श्री नुर मोहम्मद राईन

मटिहानी न.पा.-६

9817642288

२८

वडासदस्य- श्री सविला खातुन

मटिहानी न.पा.-६

9817665747

२९

वडासदस्य- श्री चन्द्रकला देवी

मटिहानी न.पा.-६

9800868669

३०

वडाध्यक्ष- श्री जितनारायण माझी

मटिहानी न.पा.-७

9854032807

३१

वडासदस्य- श्री निर्मला देवी

मटिहानी न.पा.-७

9819893652

३२

वडासदस्य- श्री गेना देवी पासवान

मटिहानी न.पा.-७

 

३३

वडासदस्य- श्री मोहन सहनी

मटिहानी न.पा.-७

9814864619

३४

वडासदस्य- श्री बेचनी देवी मंडल

मटिहानी न.पा.-७

9817670115

३५

वडाध्यक्ष- श्री गणेश प्रसाद

मटिहानी न.पा.-८

9854032808

३६

वडासदस्य- श्री सुनकेशी कुमारी चौधरी

मटिहानी न.पा.-८

9844443124

३७

वडासदस्य- श्री दुलारी देवी

मटिहानी न.पा.-८

9814823062

३८

वडासदस्य- श्री  अनिल कुमार गुप्ता

मटिहानी न.पा.-८

 

३९

वडासदस्य- श्री जुवैर लहेरी

मटिहानी न.पा.-८

 

४०

वडाध्यक्ष - श्री आविद हुसैन

मटिहानी न.पा.-९

9854032809

४१

वडासदस्य- श्री बतुला बिबी

मटिहानी न.पा.-९

9812048386

४२

वडासदस्य- श्री गीता देवी

मटिहानी न.पा.-९

9807820311

४३

वडासदस्य- श्री मोलाजिम नदाफ

मटिहानी न.पा.-९

9844059232

४४

वडासदस्य- श्री रामपुकार मंडल

मटिहानी न.पा.-९

9809635761

४५

सदस्य- श्री सुशील साह

मटिहानी न.पा.

9816894621

४६

सदस्य- श्री सकलदेव पासवान

मटिहानी न.पा.

9817611449

४७

सदस्य- श्री जीवछ ठाकुर

मटिहानी न.पा.

9814823119