FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चमार जातिको समुदायिक भवन देखि शिवजी सहनिको घर सम्म नाला निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 05/31/2024 - 17:08

बिग्ही नदी देखि मटिहानी होटल सडक खण्डमा नाला,माटो र ग्रावेल निर्माण कार्यको उपभिक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 05/31/2024 - 17:08

राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय देखि झलुंगे पुल सम्म माटो र ग्राभेल कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 05/31/2024 - 17:08

सिरसियाम महादेव मन्दिर नेिर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा

८०/८१ 05/09/2024 - 16:33

सार्वजनिक स्थालमा खानेपानी पाईप जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 05/07/2024 - 17:06

कृषि कार्यको लागि बोर्डिंग जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 05/07/2024 - 17:01

हनुमान मन्दिर ग्रील निर्माण तथा अन्य कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 05/03/2024 - 16:26

गोसाइकुण्ड पोखरीमा सौन्दर्यकरण आयोजनाको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

८०/८१ 03/24/2024 - 17:02

चौधरी जातिको अधुरो मन्दिर निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

८०/८१ 03/24/2024 - 15:31

सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा।

८०/८१ 03/22/2024 - 15:17

Pages