FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मटिहानी जनज्योती युवा समाजको सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गडन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 03/10/2021 - 15:20

डिप बोर्डिङ्गको सिंचाइ गर्न पाइप नाला निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/15/2021 - 15:56

सिरसियाको विभिन्न सडक पि.सी.सी. ढलान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/10/2021 - 13:44

जय शंकर बहुमुखी युवा समाजको सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको उ.स. गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/08/2021 - 15:06

इदगह कम्पाउन्डवाल तथा जंगल बाबा मजार निर्माणको उपभोक्त्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/07/2021 - 14:58

सिरसियाको कब्रिस्तानको कम्पाउन्डवाल निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/04/2021 - 16:11

सानो धिरापुरको कब्रिस्तानको कम्पाउन्डवाल निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/04/2021 - 16:09

मण्डल धर्मशाला निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/02/2021 - 14:37

बरदाहा मस्जिद निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/01/2021 - 16:11

बरदहा ब्रम्हस्थानको मन्दिर एवं कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/01/2021 - 15:26

Pages