FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

७ नं. वडा कार्यालयको प्राङ्गनमा पि.सि.सी. ढलान तथा रंगरोगन तथा मर्मत संभार कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 05/04/2021 - 13:45

वडागत सडकहरूमा माटो ग्रेभेल तथा पि.सि.सी. ढलान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 05/04/2021 - 13:40

मटिहानी झो.पु. निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 04/28/2021 - 14:40

उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।।

७७/७८ 04/08/2021 - 13:10

गोबरौराको गोसाईकुण्ड पोखरीमा पक्कीघाट निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।।।

७७/७८ 04/02/2021 - 13:12

वडा भित्रका विभिन्न ठाँउमा आवश्यक्ता अनुसार माटो पुर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 03/24/2021 - 13:13

मटिहानी जनज्योती युवा समाजको सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गडन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 03/10/2021 - 15:20

डिप बोर्डिङ्गको सिंचाइ गर्न पाइप नाला निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/15/2021 - 15:56

सिरसियाको विभिन्न सडक पि.सी.सी. ढलान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/10/2021 - 13:44

जय शंकर बहुमुखी युवा समाजको सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको उ.स. गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७७/७८ 02/08/2021 - 15:06

Pages