FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं.-६ मा रहेको शहलेश मन्दिरको अधुरो काम पूर्ण गर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/07/2022 - 15:18

अधुरो सहनी धर्मशाला निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:59

विजय साहको घर देखि मुल सडक सम्म ईदगह देखि मुल सडक सम्म तथा इनरजित साहको घर देखि छडकी सम्म ग्रेभेल कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:58

सुरज मंडल घरदेखि मुल सडकसम्म गोविन्द मंडलको घरदेखि मुल सडकसम्मको बाटो पि.सि.सि. ढलान तथा पानी निकासाको लागि प्लास्टिक पाईप जडान कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:56

नालाको पानी निकासाका लागि प्लास्टिक पाईप जडान एवम् सो सम्बन्धि अन्य कार्यको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/27/2022 - 11:53

मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको अधुरो अजमेरी जामा मस्जिदमा प्लाष्टर, रङ्गरोगन तथा अन्य कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 15:18

उदय रायको जग्गा देखि इन्द्र कुमार रायको घर सम्मको बाटो ढलान गर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 14:39

मस्जिदको अधुरो काम पूरा गर्ने कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 14:34

सुडी समाजको सार्वजनिक दलानमा शौचालय निर्माण तथा रङ्गरोगन कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 14:32

वडा नम्बर १ को अधुरो वडा भवन कार्यालय भवन निर्माण कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा।

७८/७९ 12/07/2021 - 14:29

Pages