FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगरसभा सम्पन्न भएको सम्बन्धमा ।

८०/८१ 10/11/2023 - 12:23

नगरसभा सम्पन्न भएको सम्बन्धमा ।

७८/७९ 07/28/2022 - 15:48

खर्चको फाँटवारी २०७८ असार मसान्त सम्मको

७८/७९ 08/04/2021 - 16:32 PDF icon kharcha fatwari ashad.pdf

आ.व. २०७७/७८ को जेष्ठ महिना सम्मको खर्चको फांटवारी

७७/७८ 06/25/2021 - 14:06 PDF icon आ.व. २०७७/७८ को जेष्ठ महिना सम्मको खर्चको फांटवारी

आ.व. २०७७/७८ को फाल्गुन महिना सम्मको खर्चको फांटवारी

७७/७८ 03/19/2021 - 13:35 PDF icon खर्चको फाँटवारी 2077 फाल्गुन सम्म.pdf

आ.व. २०७७/७८ को कार्तिक महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरेको वारे ।।।

७७/७८ 02/04/2021 - 13:24

मटिहानी नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७७/७८ 06/25/2020 - 11:15 PDF icon निति,बजेट तथा कार्यक्रम-मटिहानी नगरपालिका 2077-78.pdf

मटिहानी नगरपालिकाको आर्थीक बर्ष २०७६-७७ को लागी तय भएका निति,कार्यक्रम र बजेटको संक्षिप्त रूप-२०७६-०३-९

७६/७७ 06/30/2019 - 14:52 PDF icon मटिहानी नगरपालिकाको आर्थीक बर्ष २०७६-७७ को लागी तय भएका निति,कार्यक्रम र बजेटको संक्षिप्त रूप-२०७६-०३-९