FAQs Complain Problems

गणकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा।