FAQs Complain Problems

मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी पदहरूको म्याद भित्र पर्न आएका निवेदनहरूको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी पदहरूको म्याद भित्र पर्न आएका निवेदनहरूको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।