FAQs Complain Problems

७ नं. वडा कार्यालयको प्राङ्गनमा पि.सि.सी. ढलान तथा रंगरोगन तथा मर्मत संभार कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।

७ नं. वडा कार्यालयको प्राङ्गनमा पि.सि.सी. ढलान तथा रंगरोगन तथा मर्मत संभार कार्यको उपभोक्ता समिति गठन जानकारी सम्बन्धमा ।।।