FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागी अपांगता परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम रहेकाे हुँदा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यहि २०७७ माघ मसान्त भित्र निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागी अपांगता परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम रहेकाे हुँदा  सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यहि २०७७ माघ मसान्त भित्र  निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

Pages