FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

फरफारक तथा भुक्तानी सम्बन्धमा ।

फरफारक तथा भुक्तानी सम्बन्धमा । मटिहानी नगरपालिका कार्यालय

नगरसभाको व्यवस्थापन गर्ने वारे ।

नगरसभाको व्यवस्थापन गर्ने वारे ।

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना ।

मिति २०७८-०१-०२ गतेको प्रकाशित सुचना अनुसार दरखास्त पेश भइ आएका उम्मेदवारहरुको यस कार्यालयको मिति २०७७-०२-२१ गतेको निर्णय अनुसार देहाय बमोजिमका उम्मेदवारहरूलाइ निम्न मिति,स्थान र समयमा अन्तर्वार्ताको लागी उपस्थित हुन यसै सुचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

दस्तावेज: 

Pages